Gaddhuresa

Testo e Melodia: Tradizionale – Musica: Bernardo Deriu

Solista: Bernardo Deriu - Domenico Murrighile

 

Cantu e no possu cantà

chi la boci a poca fua,

cal’è ghjuntu a bibbinnà

a drittu di magnà ua.

 

Curagghju bibbinadori

lestri e alzeti li mani,

sidd’era pa  li ‘agghjani

la igna punia fiori.

 

Ammentati lu me cori

cand’erami bibbinnendi

soli soli cuntrastendi

a fultù di li magghjori.

 

T’ammenti di li rasgioni

chi trattesimi la dì ?

da li sett’a mezudì

magnendhi muscatiddhoni.

 

Mariagnula minori

la di maltinu tamponi,

accuddhi li puppioni

infatt’a li bibbinnadori.

 

Ghjenti chi mai cridia

so vinuti a bibbinnà,

magneti chi ghjà cinn’à

muscateddhu e malvasia.

 

Cantu e sempre oddhu cantà

chi la boci a beddha fua,

cal’è ghjuntu a bibbinnà

è ghjustu chi magna ua.