Cuccheddu a li sulteri

Testo: Matteo Cuccheddu – Musica: Bernardo Deriu

Solista: Domenico Murrighile

 

Cuccheddu imponi l’omini sulteri,

ch’è meddhu chi si stiani vagghjiani.

Ca si no, peni cun dispiaceri

no ni li manca né sera né mani.

Pa no ghirrà cu una mal muddheri,

è meddhu sta ghirrendi cu un cani.

Femineddhi liceri ni suzzedi

d’arricà l’omu a lu chi no si credi.

 

E di piddhà la femina supelva,

in chista ita è lu pegghju maltrattu.

Ch’e lu stessu chi domiti una celva,

cand’esci da la silva a cani infattu.

Tenamenti a la molti lu cunselva,

la femina si è d’un cori ingrattu.

E si ha d’una celva lu curregghju,

s’e chi la lusingheti, faci pegghju.

 

No v’è curregghju mancu pa lusinghi,

è comu accarezzani una spina.

La femina ch’asculta tanti linghi,

sempri parendi aricchj a dugna frina.

No è chi dapareddha lu distinghi,

manda maritu e cas’in arruina.

La dì chi muta ingrina e si cunsiddha,

asculta li cumpagni pegghju d’iddha.

 

S’hai solti chi piddhji chissa bona,

vagghjanu di ti poi fultunatu.

Chi lu signori ti rigala e dona,

un cori dulci di meli aglintatu.

Di lu cori iddha e la patrona,

palchi lu soiu a te l’ha dunatu.

E sarè fultunata in modu tali,

incuntrà chissa bona in tanti mali.

 

Lu feli e lu vilenu a colpu spaltu,

l’ha ca la piddha di malu miletru.

Turratu a casa l’infarru è abaltu,

focu, fiamma, vilenu e acetu.

Unu sta disicendi a muri l’altu,

forsi incuntrà lu bonu a la daretu.

Santu petru ni salvia dugnunu,

d’incuntranni una simili a isfumu.

 

Ca v’imponi v’ha troppu bel vuleri,

ma timu chi no meti a ascultani.

Cuccheddu imponi l’omini sulteri,

ch’è meddhu chi si stiani vagghjani.