Candu socu nat’eu la Gaddhura

Testo: Ghjaseppa di Scanu – Musica: Bernardo Deriu

Solista: Domenico Murrighile

 

candu socu nat’eu, la Gaddhura

èra tutta frunita di lignamu:

licci, littarru e alta alburatura,

e irricca di beddhu bistiamu:

pecuri, capri, polci a truvatura.

Chiss’era lu so’ittu e lu so’sbramu,

e bistiamu piu grossu dapoi:

asini rudi, ebbi, vacchi e boi.

 

Unu strumpeddu di piru scaàtu

li silvia di scòlu e di scudeddha

lu laldu èra lu pastu più usatu

insemb’a coccu di la canistrèddha.

 

Cantu’olti ancòr èu agghju magnatu

In taddheri, in cunconi e in padèddha;

e non mi si ribèddha manc’abali,

maccari sia laldu di mannàli.

 

A la diùna chiddhu laldu grossu

ci paria lu pastu piu sanu:

a cumpànicu cogghj’a piu no possu,

taddhend’a pezzi manni a palti’n manu

 

Senza calzari senza pann’in dossu,

sempri’nfatt’a la robba, pianu pianu;

e illu branu, latti cu lu sèru

chena coccu pa nuddha

e chiss’èveru